SPRÁVA NEMOVITOSTÍ


Společnost Gold Bar s.r.o. poskytujeme kompletní služby spojené se správou domů ve vlastnictví bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek. Zajišťuje kompletní ekonomický servis pro představenstva bytových družstev a SVJ. Naše společnost je mimo jiné partnerem bytového družstva ve Zlivi, kde spravuje bytové domy. Díky této spolupráci je zajištěno řádné fungování družstva a ekonomické agendy s tím související.

Představenstvu družstva je umožněn pravidelný přístup k ekonomickým informacím a tím je umožněno jejich kvalifikované rozhodování ve věcech družstva.

Společnost Gold Bar s.r.o. je připravena pro Váše bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek zajistit:
  • zpracování předaných účetních dokladů
  • vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
  • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
  • zpracování daní (DPH, daně z nemovitosti, daně z příjmů, daně silniční aj.)
  • účetní poradenství, příprava podkladů ke kontrole
  • zpracování evidence záloh na užívání bytů a jejich roční vyúčtování
  • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

V případě zájmu jsme schopni převzít kompletní agendu Vašeho družstva i kdykoli během roku s tím, že zpracujeme i běžný rok v souladu s Vašimi požadavky. Kromě vedení ekonomické správy bytového družstva nebo společenství vlastníků pro Vás můžeme zajišťovat i technickou správu nemovitosti.

Vzhledem k tomu, že nejsme plátci DPH, tak Vám můžeme nabídnout cenu pro vaše členy bez 21% DPH. Ceny začínají na 100,- Kč/člena.

Pokud nejste spokojeni s Vašim stávajícím správcem nemovitosti, neváhejte nás kontaktovat.

Comments are closed.